Πλύσιμο αυτοκινήτου με ατμό και Teflon αλεξανδρουπολη

Πλύσιμο αυτοκινήτου με ατμό και Teflon αλεξανδρουπολη
Λομης Κωνσταντίνος
Νέα Χηλη - Αλεξανδρουπολη
Τηλ. 25510-40488
Κινητο 6930 474767